Νέο Website

To website της ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει αλλάξει!

Παρακαλούμε επισκεφτείτε το ανανεωμένο website μας, που έχει νέο σχεδιασμό και έχει εμπλουτιστεί με πληροφορίες:

Για άμεση πρόσβαση στις κύριες κατηγορίες του νέου site :

The Heracles website has changed!

Please visit our updated site, which has a new design and richer information:

 

Click here for direct access to the main sections of the new site: